Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Regeringens riktlinjer till FBR år 1999
Publicerad: 1999-01-07

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Riktl.fbr-99.pdf 337Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-01-07:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet 1999
------------------------------------

I de av regeringen utfärdade riktlinjerna avseende användningen av analsaget L1 Bidrag till folkbildningen finns några förändringar jämfört med år 1998.

Under  punkten 1.1. EffektmÃ¥l  har de förändringar som gjordes i förordningens § 2 skrivits in.

Under  punkten 1.2 Ã…terarpportering har vad gäller Ã¥rsredovisningen skrivits in krav pÃ¥ att en beskrivning skall göras av grunderna för rÃ¥dets statsbidragsfördelning till studieförbunden och folkhögskolor samt pÃ¥ vilket sätt fördelningsprinciperna bidrar till att uppnÃ¥ effektmÃ¥len. I övrigt skall rÃ¥det lämna rapporter till departementet vad gäller S-anslaget till folkhögskolorna samt fördelningen av medel till utvecklings- och försöksverksamheten pÃ¥ samma sätt som gällt för Ã¥r 1998.

Slutligen har rådet fått ett särskilt uppdrag att redovisa befintliga utvärderingar samt vilka utvärderingar som rådet ämnar genomföra för att belysa hur syftet med statsbidrag till folkbildningen har nåtts.

För kännedom bifogas riktlinjerna (bilaga).

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB