Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Översättningar
Publicerad: 1999-01-15
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-01-15:
Information från Tore Persson
tel. 08-412 48 19  e-post: tore.persson@folkbildning.se
------------------------------------
Översättningar
-----------------------------------

När du har behov av att informera om svensk folkbildning för utländska gäster m.fl finns det numera en del texter på Folkbildningsrådets webbplats: www.folkbildning.se

En översiktlig presentation av svensk folkbildning, på ca tre A4-sidor, har under senhösten 1998 översatts till engelska, franska, spanska, ryska, estniska och lettiska (och fler översättningar är planerade). På engelska finns dessutom ytterligare texter översatta: folkbildningsförordningen, ett avsnitt ur folkbildningspropositionen våren 1998 (om regeringens principiella synpunkter på folkbildningen) etc.

Varje text - utom den ryska - finns dels som html-text (d.v.s. vanlig webb-sida), dels som pdf-dokument (som man laddar hem och kan skriva ut så det ser snyggt ut, om man har gratisprogrammet Acrobat Reader). Den ryska översättningen finns endast som pdf-dokument (för att inte göra det alltför komplicerat med ett helt nytt alfabet).

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB