Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projektbidrag för folkbildning om EMU
Publicerad: 1999-01-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-01-18:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Projektbidrag för folkbildning om EMU,
den ekonomiska och monetära unionen
-----------------------------------

Regeringen har tillsatt en delegation som skall fördela medel till folkbildning om EMU bestående av
- landshövding Georg Andersson, ordf
- kanslichefen i riksdagens EU-nämnd, Ingrid Larén Marklund
- f.d. folkbildningssekreteraren i Folkbildningsrådet, Allan Sundqvist
- generaldirektör Susanne Ackum-Agell
- professor Harry Flam.

Regeringen har vidare under förra veckan beslutat om en särskild förordning för delegationens arbete (förordning om projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen) som träder i kraft den 1 februari. Vi kommer att översända denna så fort den officiella versionen föreligger.

Av förordningen kommer troligen att framgå bl.a. att folkhögskolor, folkbildningsorganisationer och liknande sammanslutningar kan söka projektbidrag.

Bidrag får bara lämnas för projekt som
1. avser folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen, och
2. har god spridningseffekt.

Frågan om bidrag skall prövas med hänsyn särskilt till behoven hos invandrare och andra som kan ha svårt att tillgodogöra sig information och utbildning på andra vägar.

Innan delegationen beslutar att ge bidrag för ett projekt skall Folkbildningsrådet få tillfälle att avge yttrandet i ärendet.

Vad gäller eventuella andra avgränsningsfrågor, ansökningstillfällen och ansökningstider m.m. kommer delegationen att behandla detta vid sitt första sammanträde.

Inom Folkbildningsrådets kansli är Lasse Magnusson tillsvidare kontaktman med statsrådsberedningen och delegationen.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB