Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Beställning av rapporter
Publicerad: 1999-01-21
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-01-21:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Beställning av rapporter
-----------------------------------

Vi har ett litet lager kvar på Folkbildningsrådet av nedanstående tre rapporter., som det går bra att beställa gratis:

- Lindgren, m fl: Excellens i flexibilitet, utvärdering av folkbildningens insatser för arbetslösa, 1997

- Svensson: Vilka deltar i studiecirklar? Rapport från en undersökning av deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet, hösten 1995

- Folkbildningsrådets sammanfattande utvärderingsrapport 1993-1997


Beställningen görs hos Karin Friborg, tfn 08-412 48 57
eller via fax 08-21 88 26.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB