Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Inför millenieskiftet
Publicerad: 1999-01-27

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Millenium.pdf 245Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-01-25:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Inför millenieskiftet
-----------------------------------

Särskilda medel för folkbildningsaktiviteter inför  millennieskiftet

Regeringens milleenniekommitté under ledning av socialminster Lars Engqvist har fördelat 18 miljoner till ett 20-tal projekt. För kännedom bifogas ett pressmeddelande (bilaga).

Studieförbunden får sammantaget 5,2 mkr om man räknar in de 800 000 kr som går till Utbildningsradion (UR) för samverkan med alla studieförbunden i deras millennieverksamhet. Projektet "Tankar i tiden" med ABF, Studiefrämjandet och Vuxenskolan som huvudaktörer får 2,5 mkr. Anmält intresse för att delta i projektet har också TBV, Frikyrkliga Studieförbundet (FS), KFUK-KFUMs studieförbund och Folkuniversitetet (FU) gjort.

FS projekt "Vem brinner för en konsumbutik?" får 200 000 kr. FU får 150 000 kr till idéseminarier och internationellt symposium, Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS), FS och KFUK-KFUMs studieförbund får 250 000 kr till framtidsseminarier kring kulturarvs- och existentiella frågor knutet till den nya bibelöversättningen - Bibel 2000. SKS får också 150 000 kr till sång och musik som metod för att diskutera framtidsfrågor bland barn och ungdomar. NBV får 400 000 till ett internationellt demokratiprojekt. Vuxenskolans projekt "Framtidssalongen" får 250 000 och ABF får 500 000 kr till framtidsdiskussioner bland medlemsorganisationerna.

För ytterligare information kontakta respektive studieförbund.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB