Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Förordning/projekt om EMU
Publicerad: 1999-02-01

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
emu-projekt.pdf 65Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-02-01:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Förordning om projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen
-----------------------------------

I meddelandet 1999-01-15 har vi informerat om den delegation som skall fördela projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen.

Regeringen har nu fastställt den förordning SFS 1999:1 som reglerar bidragsfördelningen m.m. För kännedom översändes denna (bilaga).

Delegationen har ännu inte haft sitt första sammanträde. Detta beräknas äga rum i mitten av månaden.

Som ansvarig handläggare för delegationen med placering i statsrådsberedningen har Kicki Asplund, f.n. chef för riksdagens EU-upplysning, anställts.

Folkbildningsrådet kommer att sammanträffa med Kicki Asplund och delegationens ordf landshövding George Andersson under de närmsta två veckorna.

Vi återkommer så fort vi kan då ytterligare information föreligger.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB