Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Nytt info-material om folkhögskolan
Publicerad: 1999-02-08
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-02-08:
Information från Ingrid Brundin
tel. 08-412 48 14  e-post ingrid.brundin@folkbildning.se
------------------------------------
Nytt info-material om folkhögskolan
-----------------------------------

Folkhögskolornas samlade kursutbud för 1999 finns presenterat i nyutgivna kurskataloger från Folkhögskolornas informationstjänst (FIN):

* Folkhögskolor 1999/2000 presenterar folkhögskolornas långa kurser och är tryckt i en upplaga på 100 000 ex. Katalogen finns också inläst på kassett för synskadade.

* Folkhögskolornas sommarkurser 1999 innehåller folkhögskolornas korta kurser maj - augusti.

* Folkhögskoleguiden 1999 - en affisch över samtliga folkhögskolor med karta, adresser och kursprofiler.

Dessutom har FIN producerat en  affisch  och ett  vykort med samma budskap och bild som FIN:s nyproducerade  skärmutställning om folkhögskolan.

Informationsmaterialet har sänts ut för kännedom till folkhögskolor och studieförbund, styrelser och beredningar m fl och är under distribution till bl a landets samtliga studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlingar, bibliotek, ungdoms- och handikapporganisationer, flykting- och invandrarförvaltningar samt till en rad olika myndigheter.

All kursinformation finns också tillgänglig på Fin:s hemsida www.fin.fhsk.se

Materialet kan beställas genom FIN pÃ¥ tel: 08-796 00 50, fax: 08-21 88 26, e-post: fin@folkbildning.se Hemsida: www.fin.fhsk.se

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB