Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


"Lärande i studiecirkel"
Publicerad: 1999-02-11
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-02-11:
Information från Tore Persson
tel. 08-412 48 19  e-post tore.persson@folkbildning.se
------------------------------------
"Lärande i studiecirkel"
-----------------------------------
"Lärande i studiecirkel – en studie av en pedagogisk miljö"
Finns det en särskild studiecirkelpedagogik? Det är ämnet i stort för en rapport skriven av Lena Borgström, Petros Gougoulakis och Robert Höghielm och som är utgiven av Lärarhögskolan i Stockholm, Vuxenpedagogiska forskningsgruppen.

Projektets syfte var att ur ett deltagarperspektiv belysa och få ökad förståelse för den pedagogiska processen i studiecirkeln. I rapporten skriver man bl.a: "De fyra komponenterna: det svaga ramverket, den informellan karaktären hos studiesituationen, den kollektiva lärandemiljön och det genuina kunskapsintresset hos deltagarna bildar tillsammans ett koncept för studiecirkeln, som på många sätt kan sägas vara genialt."

Beställningar av rapporten görs direkt till lärarhögskolan.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB