Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Distansutbildnigscentrum i Härnösand
Publicerad: 1999-02-15

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Forordn-forslag.pdf 19Kb
Org-forslag.pdf 71Kb
Brev.pdf 10Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-02-15:
Information från Björn Garefelt
e-post bjorn.garefelt@folkbildning.se
------------------------------------
Distansutbildnigscentrum i Härnösand
-----------------------------------

Den kommitté som sommaren 1998 tillsattes av regeringen med uppgift att planera och förbereda bildandet av en ny distansutbildningsmyndighet i Härnösand har nu lämnat sitt förslag. Den nya myndigheten består av ett utvecklingscentrum, som kommittén föreslår ska heta Distansutbildningscentrum, och en styrelse för detta. Verksamheten är planerad att starta 1 juli 1999. Frågan ligger nu på regeringens bord.

Karin Perers och Björn Garefelt har arbetat i kommittén som ledamot respektive sakkunnig. Karin är ledamot i FolkbildningsrÃ¥dets styrelse och Björn är  projektledare pÃ¥ FolkbildningsrÃ¥det. De kan kontaktas via e-post: karin@perers.se och  bjorn.garefelt@folkbildning.net

BILAGOR:
- Kommittens brev
- Förslag till instruktion, organisation m.m.
- Förslag till förordning
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB