Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


RÄTTELSE: Folkbildning om EMU
Publicerad: 1999-02-17
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-02-17:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
RÄTTELSE: Folkbildning om EMU
-----------------------------------
I meddelandet tidigare idag - Delegationen för stöd
till folkbildning om EMU - angav vi nÃ¥gra felaktiga Ã¥rtal.  Rätt uppgifter är följande - se det understrukna:

Tidsplan
- En rikstäckande annonsering kommer att ske den 21-22/2.
- Ansökningtiden kommer att gå ut den 26 mars
- Beslut om fördelning av huvuddelen av de 20 mkr kommer att fattas i slutet av april eller början av maj.
- En mindre del av anslaget kan finnas kvar att söka under hösten.
- Verksamheten skall huvudsaklingen vara genomförd under andra halvåret 1999 men kan också slutföras under första halvåret 2000.
- En redovisning av projektet skall lämnas in efter det att det avslutats.


______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB