Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projektbidrag för folkbildning om EMU
Publicerad: 1999-02-18

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
EMU-anno.pdf 9Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-02-18:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Annons om projektbidrag
för folkbildning om EMU
-----------------------------------

För kännedom översänds den annons som EMU-delegationen publicerar i
rikspressen den 21 - 22 februari.

Av den framgår också hur ansökningsblanketter rekvireras.

Vi markerar på nytt att den info som vi lämnade den 17 februari skall ses som för studieförbund och folkhögskolor intern sådan och bygger på våra samråd med EMU-delegationen. I annonstexten kan givetvis inte sådan information sättas ut.

Det bör också sägas att delegationen också gärna ser att exempelvis
folkhögskolor samverkar i gemensamma projekt (kan naturligtvis också studieförbund göra). Detta är naturligtvis dock inte något krav.

Även länsbildningsförbunden har, om man får samordningsansvar av
studieförbund och folkhögskolor, möjlighet att söka projektmedel enligt vår
bedömning.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB