Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


EU, interpraktikstipendier
Publicerad: 1999-02-22
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-02-22:
Information från Britten Månsson-Wallin
tel. 08-412 48 05  e-post britten.mansson-wallin@folkbildning.se
------------------------------------
EU, interpraktikstipendier
-----------------------------------
Det finns ett antal  möjligheter som erbjuds i olika utbildnings/utbytes/Ã¥tgärds-program som handläggs av Svenska EU programkontoret ( www.eupro.se/program), som exempelvis:

Interpraktikstipendier
kan vara en möjlighet för studerande, som är långstidsarbetslösa,
att efter studierna få praktisera under 6 månader i ett annat land.
Stipendiet är en skattefri ersättning som täcker kostnader för resa, försäkring och månatligt bidrag till boende, mat och vissa övriga kostnader.

Målgruppen är långtidsarbetslösa ungdomar mellan 20 och 30 år. Prioriterade grupper är korttidsutbildade, funktions- hindrade och invandrare.
Det är AF som avgör om de sökande uppfyller kravet på långtidsarbetslöshet och om Interpraktik är en lämplig åtgärd.
Interpraktiken är till för att stärka personens ställning på arbetsmarknaden och ansökan bedöms enligt följande kriterier:
- Att praktiken överensstämmer med din utbildning eller yrkeserfarenhet
- Att du väl motiverar ditt praktikval
- Att dina språkkunskaper har goda förutsättningar att förbättras
- Att förutsättningar finns för dig att vinna kunskap och förståelse för praktiklandets kultur

Mer information och ansökningsblanketten kan hämtas via Internet www.eupro.se/program/inter

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB