Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBRs årsredovisning 1998
Publicerad: 1999-02-28

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
press_AR-98.pdf 66Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-02-22:
Information från Britten Månsson-Wallin
tel. 08-412 48 05  e-post britten.mansson-wallin@folkbildning.se
------------------------------------
PRESSMEDDELANDE:
FBRs årsredovisning 1998
-----------------------------------

Folkbildnignsrådet överlämmnade sin årsredovisning för 1998 till statsrådet Ingegerd Wärnerssons och statssekreterare Staffa Bengtsson i samband med deras besök på rådets kansli den 26/2.

Årsredovisningen kommer att sändas ut till bl.a. studieförbunden och folkhögskolorna under vecka 9 samt dessutom läggas ut på Folkbildningsnätet samt på rådets hemsida www.folkbildning.se

Vi bifgar redan nu det pressmeddelande som sänts ut (bilaga). Sprid det gärna vidare.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB