Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Anslag till utvecklings- och försöksverks
Publicerad: 1999-02-28

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Ford_utv&f-98.pdf 5Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-02-28:
Information från Lars Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Anslag till utvecklings- och försöksverksamhet
-----------------------------------

Rapport betr. 1998 års anslag för utvecklings- och försöksverksamhet
på studieförbund och folkhögskolor

Folkbildningsrådet överlämmnade rapporten till statsrådet Ingegerd Wärnerssons och statssekreterare Staffa Bengtsson i samband med deras besök på rådets kansli den 26/2 (bil.).

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB