Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningskampanjen om EMU
Publicerad: 1999-02-28
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-02-28:
Information från Lars Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Folkbildningskampanjen om EMU
-----------------------------------

Som en komplettering till tidigare informationer och åtgärder.

Ansökningsblanketten har tidigare sänts ut direkt till studieförbunden.
Eftersom vi nu fått tillgång till en större upplaga sänder vi blanketten till
också folkhögskolorna.

Kicki Asplund på EMU-delegationen kommer att göra i ordning ett informationsblad med tips på redan befintligt material som kan användas i folkbildningskampanjen.

Vi sänder ut denna så fort vi fått över den till kansliet.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB