Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Regionala tillväxtavtalen
Publicerad: 1999-03-03

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Tillvaxt.pdf 67Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-03-03:
Information från Lars Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Regionala tillväxtavtalen
-----------------------------------

Folkbildningsrådet har i en skrivelse till statsrådet Mona Sahlin, länsstyrelserna
samt regionstyrelserna i Skåne, Västra Götaland samt Kalmar län pekat på
studieförbundens och folkhögskolornas betydelse för den regionala utvecklingen.

Rådet ser det som angeläget att den kompetens och de resurser som studieförbund
och folkhögskolor förfogar över tas tillvara i arbetet med tillväxtavtalen och att före-
trädare för folkbildningen blir representerade i de regionala kompetensrådena.

För kännedom bifogas skrivelsen (bilaga).

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB