Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


1999 års anslag till utvecklings- och för
Publicerad: 1999-03-25

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Bev.proj.pdf 7Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-03-25:
Information frÃ¥n Anne-Christine Tornberg tel. 08-412 48 02  e-post anne-christine.tornberg@folkbildning.se
------------------------------------
1999 års anslag till utvecklings- och försöksverksamhet på folkhögskolor
-----------------------------------

Folkbildningsrådet beslutade 1999-03-24 att fördela sammanlagt 3 775 000 kronor till 17 olika projekt på folkhögskolorna. Sammanlagt hade det inkommit 118 ansökningar till Folkbildningsrådet.

Av bilaga framgår vilka projekt som fått medel.

Medlen skall användas till utvecklings- och försöksverksamhet med nya verksamhetsformer för att stimulera till förnyelsearbete för folkhögskolorna.

Folkhögskolan skall via svarsblankett bekräfta att man är beredd att genomföra den planerade verksamheten. De skolor som beviljats utvecklingsmedel kommer att få skriftlig information i början av april.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB