Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsdebatt om folkbildningen
Publicerad: 1999-03-29
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-03-24:
Information från Lars Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Riksdagsdebatt om folkbildningen
-----------------------------------

I anslutning till riksdagsdebatten den 18 mars om Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU7 förekom ett meningsutbyte om anslagen till folkbildningen mellan Åke Gustavsson(s) och Elisabeth Fleetwood (m):

Ã…ke G:
- Man ser också att Moderaterna är bekymrade i sin diskussion om att kulturdebatten i dag handlar mer om resurser och nedläggningar än om innehåll och kvalitét. Det bekymmersamma är ju att om Moderaterna får som de vill tar man bort 600 miljoner av anslagen till folkbildning och kultur.

Elisabeth F:
- Beträffande folkbildningen och de minus 600 miljonerna vill jag säga att det inte är meningen att folkbildningen skall försvinna. Men i och med att vi föreslår skattesänkiningar räknar vi också med att människor skall få större resurser att själva betala det som de vill ta del av.

Ã…ke G:
- Fru talman! Skattesamtalen förs med samtliga partier. Det är självklart att man kan säga att folkbildningen inte skall försvinna. Det tror jag inte heller att den gör
om den får en nedskärning med 600 miljoner kronor. Men det är oerhört mycket pengar för folkbildningen om det genomförs. Man kan ju tycka att socialdemokraterna är klåfingriga, men jag tycker att det är mer klåfingrigt att ge sig på folkbildnignen. Det är dessutom allvarligt med tanke på den centrala demokratiska roll som den speglar i vårt samhälle.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB