Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FolkbildningsNytt mars -99
Publicerad: 1999-03-29

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Fb-Nytt_mars-99.pdf 113Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-03-29:
Information från Lars Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
FolkbildningsNytt mars 1999
-----------------------------------

Ett nytt nummerr har kommit av FolkbildningsNytt (bilaga).

Förutom postdistribution till ca 1000 mottagare läggs numret ut på Folkbildningsnätet samt publiceras på FBRs hemsida www.folkbildning.se

Större delen av de olika "artiklarna" har redan tidigare sänts till studieförbund och folkhögskolor, genom "Folkbildningsrådet informerar".

Den primära målgruppen för FolkbildningsNytt är politiska beslutsfattare och tjänstemän, liksom media m.fl. som ej på annat sätt än detta får del av information från Folkbildningsrådet.

Materialet kan fritt kopieras och spridas vidare inom studieförbund och folkhögskolor samt gärna till regionala och lokala tjänstemän och beslutsfattare.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB