Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projektbidrag för folkbildning om EMU
Publicerad: 1999-04-08
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-04-08:
Information från Lars Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Projektbidrag för folkbildning om EMU
-----------------------------------

Ansökningstiden gick ut den 26 mars. Till delegationens kansli har inkommit ca 200 ansökningar.
Sammanlagt omfattar ansökningsbeloppen drygt 67 miljoner kronor. Detta kan jämföras med de
ca 19 miljoner som finns att fördela.

Folkhögskolorna har inkommit med drygt 50 ansökningar omfattande sökta belopp på drygt 9 miljoner kronor.
Studieförbunden har inkommit med  80 ansökningar (förbunds- och lokala/regionala ansökningar) omfattande sökta belopp pÃ¥ drygt 38 miljoner kronor. Dessutom har 3 länsbildningsförbund inkommit med ansökningar.

Övriga 65 ansökningar omfattande ca 19 miljoner kronor har inkommit från mediaföretag/förlag, invandrarorganisationer, handikapporganisationer, EU-organisationer, övriga föreningar samt utbildningsanordnare (universitet, komvux m.fl.).

EMU-delegationens kansli fortsätter att bereda ansökningarna under de närmaste veckorna och delegationen
beräknas fatta beslut i maj månad.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB