Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


1999 års vårproposition, info nr 1
Publicerad: 1999-04-14
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-04-14:
Information från Lars Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
1999 års vårpropositition
Info nr 1
-----------------------------------

Regeringen har i dag lämnat sin proposition av seende tilläggsbudget för år 1999 samt ekonomiska ramar för åren 2000-2002.

Det finns inga skrivningar alls om folkbildningen. Utgiftsramen för området 17, där folkbildningen ingår, kvarstår i stort oförändrat. Av nuvarande siffror kan man läsa sig till att regeringen f.n. bara räknar med en pris- och löneomräkning på ca 1%. Justeringar av denna siffra kan dock ske i samband med höstens budgetproposition för år 2000.

Ryktena om en neddragning av anslaget för folkhögskolans 10 000 extra platser (S-anslaget) finns det
ingen täckning för. Allt tyder på att folkhögskolan behåller sin volym. Samtidigt förlängs Kunskapslyftet ett år till att pågå till den 1/7 år 2002.

Några ytterligare kommentarer samt textutdrag ur propositionen sänds senare i e.m.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB