Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


SISTA CHANSEN beställa fickfakta-folder!
Publicerad: 1999-04-14

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Forhandsbest..pdf 69Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-04-14:
Information från Tore Persson
tel. 08-412 48 06  e-post tore.persson@folkbildning.se
------------------------------------
SISTA CHANSEN
beställa fickfakta-folder!
-----------------------------------
I början av hösten 1998  tog FolkbildningsrÃ¥det fram en provupplaga av en minifolder – Fakta om folkbildning – som distribuerades till folkhögskolor och studieförbund med frÃ¥gor om intresse för foldern, synpunkter pÃ¥ innehÃ¥ll samt uppskattat framtida behov av en sÃ¥dan folder i format 85x160 mm.

Eftersom intresset blev stort planeras en ny folder, som blir klar i slutet av april. Vi har beaktat en del av synpunkterna och utökat foldern med fyra sidor jämfört med provupplagan. Den får följande innehåll:
- Folkbildning: presentation och kort historik.
- Studieförbunden: presentation (med telefonnummer), statistik 1998, ämnesfördelning, statsanslag och verksamhet.
- Folkhögskolorna: presentation (med telefonnummer), statistik 1998, statsanslag och verksamhet.
- Samhällsstödet till folkbildningen (inkl. förordningen och fördelningen av statsanslaget 1999).
- FBR (inkl. Folkhögskolornas informationstjänst): uppgifter, medlemmar, organisation, etc.
- Folkbildningsnätet.
- Var man hittar mer information, plus adresser (inkl. telefon till länsbildningsförbunden).

Upplagan på den nya foldern bestäms av de förhandsbeställningar som kommer in.

FÖRHANDSBESTÄLLNING:

Vi beställer …... paket à 100 kr av foldern FAKTA OM FOLKBILDNING (varje paket innehÃ¥ller 50 foldrar) att skickas till:  

Folkhögskola/studieförbund:

Postadress:

Beställare/kontaktperson:

Tel:

Skicka gärna in beställningen per e-post. Välj "Besvara med citat", fyll i uppgifterna och skicka till: tore.persson@folkbildning.se

OBS! Vi vill ha in beställningarna senast den 19 april; foldrarna levereras kring månadsskiftet april/maj.

/Bilaga: beställningsark om du inte vill skicka beställningen som e-post./
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB