Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utbildningsradions styrelse
Publicerad: 1999-04-15
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-04-15:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Utbildningsradions styrelse
-----------------------------------

En ny styrelse har utsetts för Utbildningsradion. Detta innebär också fler styrelseledamöter med stark anknytning till folkbildningen.

Bland de nya styrelseledamöterna återfinns Berit Oscarsson, ordförande i Folkbildningsförbundet samt Karin Perers, styrelseledamot i Folkbildningsrådet. Redan tidigare ingår Lars Weinehall, som bl.a. arbetar med Vuxenskolans program/målfrågor, i styrelsen.

Ordförande i styrelsen är riksdagsledamoten Agne Hansson och vice ordförande är Lasse Magnusson.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB