Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


1999 års vårproposition Info nr 3
Publicerad: 1999-04-15
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-04-15:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
1999 års vårproposition
Info nr 3
-----------------------------------

Rättelse av tidigare meddelande

I vår första information (Info nr 1) blev det i hastigheten ett fel. Där angavs att Kunskapslyftet förlängts ett år. Detta är inte korrekt.

Kunskapslyftet löper planenligt fro.m. den 1 juli 1997 - t.o.m. den 30 juni Ã¥r 2002. Sedan anges i propositionen att "satsningen därpÃ¥ skall fortsätta pÃ¥ en lägre nivÃ¥ under andra halvÃ¥ret Ã¥r 2002" (möjligen kan man alltsÃ¥ tala om en förlängning pÃ¥ ett halvÃ¥r). Innan dess skall dock regeringen ha lagt en proposition om den "framtida reformerade vuxenutbildning" som  skall efterträda Kunskapslyftet.

Vi beklagar den felaktiga uppgiften. Har den spritts vidare ber vi er sända också rättelsen.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB