Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningsrådets representantskapsmöte
Publicerad: 1999-04-19
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-04-19:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Folkbildningsrådets representantskapsmöte
-----------------------------------

Vid mötet, som hölls den 15 april, behandlades de stadgeenliga frågorna och dessutom medverkade huvudsekreteraren i Kunskapslyftskommittén , Åsa Sohlman, med ett föredrag kring vuxenutbildningsfrågor och Kunskapslyftet.

Efter förslag från rådets medlemmar (Folkbildningsförbundet, RIO och Landstingsförbundet) föreslog styrelsen ett par ändringar av stadgarna vad gäller utseende av eventuella beredningar, två årliga representanstskapsmöten samt ett vidgat samrådsförfarande mellan styrelsen och rådets medlemmar.

Bo Toresson omvaldes som ordförande.

Tre av styrelsens medlemmar hade avböjt återbud - Berit Oscarsson, Karin Pilsäter och Lars Olsson.

Som nya styrelseledamöter utsÃ¥gs  regionsrÃ¥det Kent Johansson (tidigare bl.a. ordf i Vuxenskolan). generaldirektör Leif Lindé (tidigare bl.a. förbundssekreterare i ABF) samt socionom Sverker Ã…gren som ocksÃ¥ arbetar som landstingspolitiker.

Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs Karin Perers till vice ordförande och Lasse Magnusson till sekreterare i styrelsen.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB