Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Distansutb-centrum: IT-projekt
Publicerad: 1999-04-20
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-04-20:
Information från Björn Garefelt
tel. 08-412 48 06  e-post bjorn.garefelt@folkbildning.se
------------------------------------
IT-projekt: inbjudan från
Kommittén för Distansutbildningscentrum
-----------------------------------
Kommittén för Distansutbildningscentrum inbjuder folkhögskolor och studieförbundsenheter med tidigare erfarenhet från IT-stödd pedagogik att ansöka om medel för att medverka i utvecklingsinsatser.

Kommittén för Distansutbildningscentrum har fått regeringens bemyndigande att fördela projektmedel för folkbildningen innan centret i Härnösand etablerats. Kommittén har beslutat om innehållsramar och tillvägagångssätt vad gäller fördelningen av dessa medel, totalt 25 miljoner kr. En del av medlen fördelas till riktade insatser som samordnas via Folkbildningsrådet:
- Fortbildningsinsatser för folkhögskollärare och cirkelledare.
- Pedagogisk vidareutveckling av Folkbildningsnätet.
Beslut om dessa insatser fattas den 28 april av Kommittén för Distansutbildningscentrum.

Inom följande områden kan folkhögskolor och studieförbund med tidigare erfarenhet av IT-stödd pedagogik ansöka om projektmedel. Beslut om vilka projekt som får stöd fattas av kommittén för Distansutbildningscentrum. Folkbildningsrådet svarar för handläggningen:
- Utveckling av lokala lärcentra.
- Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare.

Inbjudan  att söka medel för sÃ¥dana projekt - "Utveckling av lokala lärcentra" och "Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare" - har gÃ¥tt till de folkhögskolor och studieförbundsenheter som tidigare fÃ¥tt projektmedel frÃ¥n DUKOM och KKS. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 4 juni.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.seKlicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB