Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Projektinbj: IT-stödd folkbildning
Publicerad: 1999-04-23

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
IT-projC.pdf 91Kb
IT-projB.pdf 146Kb
IT-projA.pdf 89Kb
IT-proj.pdf 148Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-04-23:
Information från Björn Garefelt
tel. 0612-719 132  e-post bjorn.garefelt@folkbildning.se
------------------------------------
Projektinbjudningar för IT-stödd folkbildningsverksamhet
-----------------------------------
Folkbildningsrådet sänder här ut inbjudningar till folkhögskolor och studieförbund att söka projektmedel för att genomföra projekt med IT-stöd under perioden 1999-2001. Folkbildningsrådet har tecknat avtal med KK-stiftelsen, som finansierar denna satsning.

I denna sändning finns följande handlingar:

IT-proj.pdf: Inbjudan att söka projektmedel, som beskriver satsningen och villkoren kring denna.

Tre bilagor benämnda A, B och C, som närmare beskriver de projektområden som är aktuella och vad ansökningarna ska innehålla:
IT-projA.pdf: Projektområde 1 - IT-stöd i folkbildningensverksamheten
IT-projB.pdf: Folkbildningsnätverk på distans
IT-projC.pdf: Projektområde 4 - Regionala stödjepunkter/resurspersoner
-----
Angående hanteringen på förbundsnivå av projektansökningar som gäller IT-stödd folkbildningsverksamhet 1999-2001 inom studieförbunden:

Inbjudan till projekt som avser de medel (40 milj kr) som KK-stiftelsen ställt ull folkbildningens förfogande kan nu gå ut till folkbildningens organisationer efter avslutade förhandlingar och avtalsunderskrift från KK-stiftelsen. Vi översänder här inbjudan ull studieförbunden för vidare befordran ut till distrikt och lokalavdelningar.

När det gäller hanteringen av projektansökningar föreslår Folkbildningsrådet att ansökningar från lokalavdelningar/disurikt sänds till respeLuve förbundskansli, som därefter avlämnar ansökan till
Folkbildningsrådet med förslag till prioriteringar. Lokalavdelningarna har i inbjudan uppmanats att sända sina ansökningar till respektive förbund. Detta gäller i första hand projektområdena 1: IT-stöd i folkbildningsverksamheten samt 2. Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå

Om ett förbund av något skäl inte föredrar denna modell är det självfallet möjligt för Folkbildningsrådet att svara för handläggning utan föregående hantering på förbundsnivå.

Folkbildningsrådets styrelse fattar beslut om fördelningen av projektmedlen.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB