Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningsdebatt i riksdagen
Publicerad: 1999-05-03

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Prot.98.99.pdf 94Kb
KrU10.pdf 55Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-05-03:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Folkbildningsdebatt i riksdagen
-----------------------------------
I höstas lades några motioner kring folkbildningsfrågor:

- Folkbildningens betydelse för den lokala demokratin  (kd) Kr601
- Arbetslösa som som prioriterad grupp (kd)  Kr601
- Folkbildningens integritet (v)  Kr275
- Inrättandet av ett s.k. folkuniversitet (v)  Kr275
- Viss musikutbildning vid folkhögskolor m.m. (mp) Kr274
- Folkbildningsforskning (mp)  Kr274.

Kulturutskottet har i sitt betänkande 1998/99:KrU10 beslutat avstyrka samtliga yrkanden i motionerna (bil.).

Den 28 april föredrogs betänkandet i riksdagens kammare. Företrädare för samtliga partier gjorde inlägg i debatten (bil.). Riksdagen beslutade sedan den 29 april i enlighet med utskottets förslag att avslå motionerna.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB