Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Projektmedel från kommitten för Distansut
Publicerad: 1999-05-06

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
bilaga2.pdf 19Kb
bilaga1.pdf 11Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-05-05:
Information från Björn Garefelt
tel. 0612-719132 e-post bjorn.garefelt@folkbildning.se
------------------------------------
Projektmedel till folkbildningen
från kommittén
för Distansutbildningscentrum
-----------------------------------
Kommitt√©n f√∂r Distansutbildningscentrum har vid sammantr√§de den 28 april beslutat att f√∂rdela 19 miljoner kr till f√∂ljande riktade insatser inom folkbildningen under perioden 1.7 1999 ‚Äď 31.12 2000:

- Pedagogisk vidareutveckling av Folkbildningsnätet, 5 milj kr (bilaga 1)
- Fortbildningsinsatser f√∂r cirkelledare och folkh√∂gskoll√§rare, 14 milj kr  (bilaga 2)

Samordning och fördelning av medlen sker på kommitténs begäran av Folkbildningsrådet.

När det gäller fortbildningsinsatser svarar studieförbunden centralt för genomförandet på studieförbundsområdet. På folkhögskolesidan genomförs aktiviteterna via den regionala fortbildningsorganisationen. Folkbildningsrådet kommer att kalla till träffar för att samråda med berörda parter kring genomförandet av dessa insatser. Ytterligare information kommer.

Beslutsunderlaget till kommittén för dessa områden bifogas.

Vid detta sammanträde beslutade kommittén vidare att fördela 15 milj kr till projekt inom universitet och högskolor. Medlen för högskoleprojekten kommer ur statsbudgeten; för folkbildningen sker finansieringen helt via KK-stiftelsen efter överenskommelse mellan KK-stiftelsen och Kommittén/Distansutbildningsmyndigheten.

Kommitt√©n beslutar vid sammantr√§de den 16 juni dessutom om f√∂rdelningen av 6 milj kr till folkbildningen och  lokala projekt inom omr√•dena
- Utveckling av lokala lärcentra (4 milj kr)
- Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare (2 milj kr)

F√∂rdr√∂jningen n√§r det g√§ller beslut om dessa lokala projekt beror p√• de oklarheter som funnits betr√§ffande villkoren f√∂r utnyttjande av de resurser som KK-stiftelsen st√§ller till folkbildningens f√∂rfogande f√∂r dessa aktiviteter. En prelimin√§r intresseanm√§lan fr√•n ett fyrtiotal organisationer, som Folkbildningsr√•det beg√§rt in inf√∂r kommitt√©ns sammantr√§de den 28 april, kunde presenteras.  Detta trots den korta tid som st√•tt till buds, vilket r√•det √§r medvetet om och beklagar, men som berott p√• ovan n√§mnda oklarheter vad g√§ller medlen fr√•n KK-stiftelsen. Slutdatum f√∂r projektans√∂kningar f√∂r dessa lokala projekt √§r 4 juni.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB