Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Sammanfattning: aktuella projekt med IT-s
Publicerad: 1999-05-10

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
IT-projC.pdf 91Kb
IT-projB.pdf 146Kb
IT-projA.pdf 89Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-05-10:
Information från Björn Garefelt
tel. 0612-719132 e-post bjorn.garefelt@folkbildning.se
------------------------------------
Aktuella folkbildningsprojekt med IT-stöd
- en sammanfattning
-----------------------------------

Här följer en sammanfattning av information som tidigare gått ut om aktuella folkbildningsprojekt med IT-stöd.

Under juni ska beslut tas om följande projektområden, vilka vi tidigare informerat om via Folkbildningsrådet informerar och information om besluten ges under vecka 26. För alla projektområden gäller att ansökningar ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast fredagen den 4 juni.

Följande projekt, som finansieras av KK-stiftelsen, är öppna för ansökningar från alla folkhögskolor och studieförbund (info från Folkbildningsrådet informerar 990423):
1) IT-stöd i folkbildningsverksamheten
2) Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå
(Bilaga A)

Följande projektområden är av spetskaraktär och sökande organisationer förutsätts ha bred erfarenhet av folkbildningsverksamhet med IT-stöd (info från Folkbildningsrådet informerar 990423):
3) Folkbildningsnätverk på distans (Bilaga B)
4) Regionala stödjepunkter/resurspersoner (Bilaga C)


Följande projekt, som finansieras via kommittén för distansutbildningscentrum, är öppna för ansökningar från folkbildningsorganisationer som tidigare erhållit stöd för IT-projekt (ansökningshandlingar har skickats direkt till de enheter som tidigare fått DUKOM- eller KKS-medel) (info från Folkbildningsrådet informerar 990420):
1) Utveckling av lokala lärcentra
2) Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare

OBS: För alla projektområden gäller att ansökningar ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast fredagen den 4 juni.


Dessutom har kommittén för distansutbildningscentrum beslutat att anslå medel för följande riktade insatser som samordnas av Folkbildningsrådet (info från Folkbildningsrådet informerar 990506):
1) Fortbildningsinsatser för folkhögskollärare och cirkelledare (som genomförs i samarbete med studieförbunden centralt och folkhögskolornas regionala fortbildningsorganisation).
2) Pedagogisk vidareutveckling av Folkbildningsnätet.

Information om projekten kommer fortlöpande att ges dels på Folkbildningsnätet, dels på Folkbildningsrådets webb-plats (www.folkbildning.se).

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB