Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Regeringens utv-plan för vuxenutb. m.m.
Publicerad: 1999-05-25

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
skr9899_121_9-14.pdf 259Kb
skr9899_121_inl.pdf 7Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-05-25:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Regeringens utv-plan för vuxenutb. m.m.
-----------------------------------

Regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning (Skr 1998/99:121) - Samverkan, ansvar och utveckling

För kännedom bifogas utvecklingsplanens inledande avsnitt samt avsnitten 9-14 som mer berör vuxenutbildningen och folkbildningen (bil.). Hela planen kan hämtas som pdf-dokument från regeringens webbplats:

I utvecklingsplanen redovisar regeringen en rad frågor som f.n. behandlas i statliga kommittér samt inom regeringskansliet samt vilken tidsplanering som finns för kommande beslut.

Betr. det sistnämnda kan nämnas:
- Remisstiden för KLK-betänkandet Vuxenutbildning för alla går ut den 18 augusti.
- Utbildningsdepartementet har för avsikt att inbjuda till några konferenser kring såväl KLKs betänkande som utvecklingsplanen i skiftet augusti-september. KLK lämnar sitt slutbetänkande i mars år 2000.
-Senare under år 2000 lämnar regeringen sin proposition om den framtida reformerade vuxenutbildningen som skall avlösa Kunskapslyftet fr.o.m. år 2002.
- En proposition om det framtida studiestödet skall lämnas under år 2000.

Red. anm:
De modeller som presenteras kring vuxenutbildningen och folkbildningen ger bl.a. anledning för studieförbunden och folkhögskolorna att diskutera frågan:

Skall folkbildningen i framtiden ses som en del av vuxenutbildningen eller som en egen fristående utbildningsform som genomför utbildningar inom vuxenutbildnings- och bildningsområdena (och högskoleområdet) samt genomför verksamhet inom kulturområdet ?
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB