Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Projektmedel för vuxenlärare
Publicerad: 1999-05-31

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
vuxenlararproj.pdf 25Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-05-31:
Information från Tore Persson
tel. 08-412 48 06  e-post tore.persson@folkbildning.se
------------------------------------
Projektmedel för vuxenlärare
-----------------------------------
Regeringen fattade den 27 maj beslut om att bevilja medel till ca 125 projekt inom ramen för vuxenlärarinitiativet. Medlen syftar till att stärka vuxenlärarna i deras yrkesroll samt till en förnyelse av vuxenutbildningen. Bland de beviljade projekten finns ett 20-tal där folkhögskolor och studieförbund varit huvudsökande. En majoritet av dessa är planerade i samverkan med andra utbildningsanordnare inom eller utanför folkbildningen. I regeringens pressinformation skriver man:

"Regeringen beslutade i dag att f√∂rdela 21 189 000 kronor till 125 olika projekt som syftar till att st√§rka vuxenl√§rarrollen. Det √§r ett led i regeringens satsning p√• vuxenl√§rarprojekt som totalt omfattar 30 miljoner kronor. √Ėver 600 ans√∂kningar hade kommit in fr√•n olika anordnare av vuxenutbildning.

‚Äď Detta visar p√• hur stort det uppd√§mda behovet √§r ute i landet av att utveckla vuxenl√§rarrollen, s√§ger skolminister Ingegerd W√§rnersson.

Projektansökningarna omfattade många områden från metodikutveckling inom distansutbildning, svenska för invandrare, validering till ämnesöverskridande nätverksgrupper.

Ansökningarna behandlades av en projektgrupp bestående av representanter för Skolverket, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Skolledarna, Sveriges Folkhögskollärare, Folkbildningsrådet och Utbildningsdepartementet. Ansökningarna har bedömts utifrån de kriterier som angavs i skolminister Ingegerd Wärnerssons inbjudan den 11 februari 1999, nämligen att projekten skulle ha ett klart angivet syfte, innehåll och målgrupp. Ett annat krav var att de skulle verka för en förnyelse av vuxenutbildningen så att vuxenlärarna kan utvecklas i sin yrkesroll."
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB