Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsinterpellation om Folkbildningsrå
Publicerad: 1999-05-31

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Riksd-debatt.pdf 17Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-05-31:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Riksdagsinterpellation om Folkbildningsrådet
-----------------------------------

Utifrån en interpellation av riksdagsledamoten Lars Hjertén(m) diskuterade Hjertén och statsrådet Ingegerd Wärnersson frågor kring Folkbildningsrådets styrelsesammansättning m.m.

För kännedom bifogas riksdagsprotokollet (bil.).

Red. anm
Ett par kommentarer kan göras för tydlighetens skull:

Ledamöterna i rådets styrelse utses av rådets medlemmar (Fbf, RIO och Lf). Någon form av direkt partipolitisk representation förekommer inte.

Förändringarna i folkhögskolans statsbidragssystem - exempelvis ett lika stort statsbidrag per deltagarvecka vilket i sig reducerade vissa musikfolkhögskolors statsbidrag - var inte kopplade till besluten om nya självständiga folkhögskolor.

Någon diskussion om att reducera de särskilt avsatta medlen till förstärkningsbidrag för funktionshindrade och deltagare med språksvårigheter (f.n. över 100 mkr) har inte förekommit inom Folkbildningsrådet.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB