Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Euron och hushållet
Publicerad: 1999-06-09
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-06-09:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Euron och hushållet
-----------------------------------

Finansdepartementet har tagit fram en ny och uppdaterad version av broschyren  Euron och hushÃ¥llen. Den kan bl.a. användas som material i projekt/utbildningar med anknytning till folkbildningskampanjen om EMU eller i andra sammanhang där EU/EMU-frÃ¥gorna diskuteras.

För kännedom har ett exemplar av broschyren sänts ut direkt till studieförbunden, folkhögskolorna och länsbildningsförbunden.

Fler exemplar av broschyren kan beställas kostnadsfritt från regeringskansliet via svarstalongen i broschyren eller via tel. 020-72 73 74 eller fax 08-22 49 15.
            
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB