Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ekon. politik och utgiftstak för 2000-200
Publicerad: 1999-06-23
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-06-23:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och utgiftstaken för åren 2000-2002
-----------------------------------

Vi har tidigare informerat om regeringens förslag i vårbudgetpropositionen avseende utgiftstaken m.m. för åren 2000-2002 samt de motioner som väcktes i anknytning till detta.

Utifrån finansutskottets betänkande (1989/99:FiU20) beslutade riksdagen under sin sista arbetsvecka att tillstyrka regeringens förslag vad gällde studiestöds-, utbildnings- och folkbildningsanslagen.

För folkbildningens del fanns inte några särskilda markeringar i propositionen vilket kan komma att innebära samma anslagsnivåer år 2000 somminnevarande år plus pris- och lönekostnadspåslag.

I samband med september mÃ¥nads budgetproposition redovisas mer konkret regeringens förslag vad gäller folkbildningsanslagen m.m. för Ã¥r 2000.       
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB