Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Nationella minoriteter i Sverige
Publicerad: 1999-06-23
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-06-23:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Nationella minoriteter i Sverige
-----------------------------------

Regeringen har i sin proposition 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige föreslagit att Sveriges nationella minoriteter och deras språk erkänns samt att minoritetsspråken ges det stöd som behövs för att de skall hållas levande. De grupper som avses är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken utgörs av samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch.

Regeringen redovisar också rikstäckande åtgärder som skall vidtas för att stödja de nationella minoriteterna och minoritetsspråken inom bl.a. utbildningsområdet. Vad gäller folkbildningen framhålls att:

"Folkhögskolorna och studieförbunden har genom sin karaktär och form möjlighet att genomföra verksamhet som riktar sig till personer som tillhör nationella minoriteter. FolkbildningsrÃ¥det bör redovisa vilket kursutbud som finns inom folkbildningen för de nationella minoriteterna. FolkbildningsrÃ¥det bör i sina utvärderingar beakta behovet av att kartlägga i vilken utsträckning som dessa grupper deltar i folkbildningsverksamheten samt vilka ytterligare insatser som folkbildningen anser kan behöva vidtas för att bredda dessa gruppers deltagande."      
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB