Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Fördelning av medel till IT-stödda projek
Publicerad: 1999-06-28

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
KKS-proj.4.pdf 8Kb
KKS-proj.3.pdf 8Kb
KKS-proj.2.pdf 6Kb
KKS-proj.1.pdf 8Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-06-28:
Information från Björn Garefelt
tel. 0612-71 91 32,  e-post bjorn.garefelt@folkbildning.se
------------------------------------
Fördelning av medel till IT-stödda projekt i folkbildningen
-----------------------------------
FolkbildningsrÃ¥dets styrelse beslutade 1999-06-22 att fördela projektmedel till olika projekt kring IT-stött lärande i studieförbund och  folkhögskolor inom följande omrÃ¥den:

1. IT-stöd i folkbildningsverksamheten (totalt fördelat belopp 10 660 000 kr)
2. Lokal samverkan med flexibelt lärande (totalt fördelat belopp 2 400 000 kr)
3. Folkbildningsnätverk på distans (totalt fördelat belopp 7 000 000 kr)
4. Regionala stödjepunkter/resurspersoner (totalt fördelat belopp 3 000 000 kr)

Projektens inriktning och fördelningen av medel sker utifrån det avtal som Folkbildningsrådet träffat med KK-stiftelsen.

Ny projektomgång i höst

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att endast fördela en del av det totala projektbeloppet vid detta tillfälle för projektområde 1 och 2. Bakgrunden är att flera ej beviljade ansökningar inte varit tillräckligt genomarbetade och konkreta för att ligga till grund för stöd, även om projektidén i sig kan vara intressant. Den förhållandevis knappa ansökningstid som stått till buds i organisationerna kan ha bidragit till detta resultat. I syfte att höja kvaliteten i ansökningarna – och projekten - vill rådet ge tid och möjlighet till intresserade organisationer att göra nödvändigt förarbete.
Beslut har därför fattats om en ny ansökningsomgÃ¥ng inom ramen för det avtal som FolkbildningsrÃ¥det träffat med KK-stiftelsen kring IT-stöd i folkbildningen. Projektinbjudan  kommer att sändas ut till studieförbund och folkhögskolor efter sommaren.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB