Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Fördelning av medel för fortbildn. av cl
Publicerad: 1999-06-28

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
fortb_cl-ford. pdf.pdf 4Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-06-28:
Information från Björn Garefelt
tel. 0612-71 91 32,  e-post bjorn.garefelt@folkbildning.se
------------------------------------
Fördelning av medel för fortbildning av cirkelledare
--------------
Folkbildningsrådets styrelse har fastställt fördelningen av medel avsedda för fortbildning av cirkelledare kring IT-stött lärande (bilaga). Medlen förmedlas via Kommittén för distansutbildningscentrum/Distansutbildningsmyndigheten. Medlen blir tillgängliga efter att avtal tecknats mellan myndigheten och KK-stiftelsen.

7 000 000 kr har fördelats till de elva studieförbunden på basis av andelen studietimmar samt ett fast bidrag om 100 000 kr till alla. Studieförbunden kommer att utse en ansvarig för insatserna inom det egna förbundet. Varje enskilt studieförbund bestämmer själv innehållet i fortbildningsinsatserna medan Folkbildningsrådet svarar för samordningen.

För ytterligare information om fortbildningssatsningen se Folkbildningsrådet info den 5 maj 1999, bilaga 2.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB