Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Interkommunala ersättningar år 2000
Publicerad: 1999-07-01

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Rio.pdf 212Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-07-01
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Interkommunala ersättningar år 2000
-----------------------------------

Landstingsförbundets styrelse har lämnat sin rekommendation för år 2000 vad gäller inter-kommunla ersättningar för utbildning vid landstingens folkhögskolor samt bidrag till stiftelse-
och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.

Det rekommenderade schablonbeloppet är 325 kr per vecka vilket innebär oförändrat belopp jämfört med innevarande år.

Som en bilaga till rekommendationen har medsänts en av Rörelsefolkhögskolornas intresse-organisation(RIO) utarbetad promemoria i mars månad 1999 med kommentarer till en del tillämpningar av landstingsbidragen (bil.).______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB