Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Distansutbildningsmyndigheten
Publicerad: 1999-07-01
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-07-01
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Styrelsen för Distansutbildningsmyndigheten i Härnösand
-----------------------------------

Regeringen har utsett styrelse för den nya myndigheten som påbörjar sin verksamhet den 1 juli.

Departementsrådet Lars Göransson är ordförande. Bland ledamöterna ingår kanslichef Britten Månsson-Wallin, Folkbildningsrådet, rektor Behnn Edvinsson, Ölands folkhögskola samt rektor Ingegerd Sahlström, TBV.

Övriga ledamöter är prorektor Arne Ardeberg, utbildningsdirektör Britt-Marie Ekengren,
företagare Mona Hillman Pinheiro, professor Berner Lindström, utbildningsledare Bengt Niska samt kommunalrådet Ingvar Wiklund.

Myndighetens generaldirektör Ewa Magnusson ingår också i styrelsen.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB