Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kunskapslyftet
Publicerad: 1999-07-01
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-07-01
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Kommunernas organisation av Kunskapslyftet


-----------------------------------

Karin Wass vid Göteborgs universitet har på uppdrag av Kunskapslyftskommittén gjort en specialstudie av hur 38 kommuner organiserat sin medverkan i Kunskapslyftet.

40% av kommunerna valde att låta kommunstyrelserna ansvara för Kunskapslyftsprojektet i stället för att lägga över det till den facknämnd som i vanliga fall ansvarade för vuxenutbildningen. Det visar att också den politiska makten över satsningen inte i alla kommuner varit en oomtvistad fråga.

I flertalet kommuner har arbetsförmedlingen varit delaktig vid rekryteringen av deltagarna. Drygt 20% av kommunerna har samtidigt vittnat om förmedlingarnas ovilja till samarbete.

I nära 90% av kommunerna anordnades minst 70% av utbildningarna i egen regi, men nästan alla kommuner har i större eller mindre omfattning upphandlat vuxenutbildning från externa utbildningsanordnare. I hälften av kommunerna finns det politiska beslut eller anvisningar om hur mycket och vad som skall upphandlas. I första hand gäller detta orienteringskurser och yrkeskurser.
Den upphandlade utbildningen genomförs i första hand hos privata utbildningsanordnare men även av folkbildningen. Folkbildningens insatser i de olika kommunerna varierar mellan 10-15% men det finns en kommun där folkbildningen svarat för 80%.

All utbildning i Kunskapslyftet ska vara styrd av deltagarnas önskemål och behov. Under det första året lyckades inte kommunerna fullt ut med detta. Graden av engagemang för att uppnå detta mål har också varierat mellan kommunerna.

Rapporten i sin helhet kan beställas av Karin Wass, Göteborgs universitet, tfn 031-773 24 22.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB