Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Remiss Särskilt utbildningsbidrag
Publicerad: 1999-08-23

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Remiss_U199.2148ST.pdf 41Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-09-23
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Remissyttrande:
Handläggning av ansökningar om särskilt utbildningsbidrag
-----------------------------------

Folkbildningsrådet har lämnat ett principiellt viktigt remissyttrande om PM Handläggning av ansökningar om särskilt utbildningsbidrag (U 199/2148 ST).

För kännedom bifogas yttrandet.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB