Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Personalförändringar på FBRs kansli
Publicerad: 1999-09-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
FBR-kansliadresser,9909.pdf 35Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-09-02
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Personalförändringar på Folkbildningsrådets kansli
-----------------------------------

Under hösten inträffar några personalfärndringar på FBRs kansli:

Paul Norén har fr.o.m. den 1 september anställts som ekonom med ansvar för handläggningen av ekonomi- och statsbidragsfrÃ¥gor. Han avlastar därmed successivt Eric R Persson som i framtiden mer kan koncentrera sig pÃ¥  administration och statistikfrÃ¥gor. Paul kommer närmast frÃ¥n en tjänst som ekonomichef pÃ¥ Svenska Orienteringsförbundet.

Karin Friborg har under sommaren tillträtt tjänsten som vaktmästare/kontorsassistent med ansvar för kontorsservicen. Karin kommer närmast från en liknande tjänst på Rädda Barnens huvudkontor.

Tomas Aronsson, studieförbundssekreterare på FBRs kansli, kommer att lämna sin befattning vid årsskiftet för att tillträda tjänsten som rektor på Viskadalens folkhögskola.

Ann-Christine Witting, informationsassistent på FIN, kommer att vara tjänstledig fr.o.m. den 1 november för att arbeta som handläggare vid CSNs kontor i Stockholm.

Under hösten kommer rekrytering av ny personal att genomföras vad gäller studieförbunds- och informationsassistenttjänsterna.

Slutligen kan nämnas att rådets FoU-sekreterare Anne-Christine Tornberg, p.g.a. giftemål, bytt efternamn till Utterström.

För kännedom bifogas ett reviderat informationsblad betr. Folkbildningsrådets kansli (bilaga).
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB