Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkhögskolans särsk. utb-insats för arbe
Publicerad: 1999-09-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Delrapport_S99.pdf 38Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-09-02
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Folkhögskolans särskilda utbildningsinsats för arbetslösa första halvåret 1999
-----------------------------------

Folkbildningsrådet har nyligen lämnat sin delrapport till Utbildningsdepartementet beträffande den verksamhet som folkhögskolorna genomfört utifrån anslaget för de 10 000 extra platserna inom Kunskapslyftet (S-anslaget).

Jämfört med tidigare motsvarande period redovisas en ökning vad gäller antal kurser, deltagare, deltagare med funktionshinder och språkliga handikapp samt deltagarveckor.

Enligt rÃ¥dets bedömning uppfyller verksamheten väl, sÃ¥väl vad gäller omfattning som deltagarnas Ã¥lders- och utbildningsbakgrund m.m,  de av regeringen och rÃ¥det angivna syftena för det särskilda anslaget.

För kännedom bifogas rapporten (bilaga).
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB