Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Regeringsförklaringen
Publicerad: 1999-09-17
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-09-17
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Regeringsförklaringen
-----------------------------------

I statsminister Göran Perssons regeringsförklaring den 14 september återfinns bl.a. följande:

"Utbyggnaden av högskolan fortsätter. Sammantaget kommer närmare 100 000 nya studieplatser att ha skapats mellan åren 1997 och 2002. Studentinflytandet över utbildningen skall öka. De könsbundna studievalen måste brytas. Studenternas ekonomiska situation skall förbättras genom att studiestödet reformeras.

I Sverige skall världsledande forskning kombineras med breda möjligheter för alla till utbildning av hög kvalité. Kunskapslyftet ger de människor som tidigare inte fått en bra grundutbildning nya möjligheter till förkovran och personlig utveckling. Kompetensutvecklingen i arbetslivet skall stärkas. Anslaget höjs till grundforskning och spetskompetens. En forskningspolitisk proposition föreläggs riksdagen.

Kunskapen och humanismen bärs av en levande kultur, där människan har tillgång till sitt språk, kan ge uttryck för sina önskningar och drömmar och formulera sina visioner. Folkbiblioteken, folkbildningen och de allmänna samlingslokalerna är omistliga i den svenska demokration. Läsandet måste uppmuntras. Konstnärerna skall ha goda förutsättningar att arbeta, möta sin publik och leva av sitt konstnärliga arbete."
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB