Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projektmedel från Kommitten för distansut
Publicerad: 1999-09-21

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
EU-annons.eps 184Kb
Org-kom-proj.pdf 7Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-06-24:
Information från Björn Garefelt
tel. 0612-71 91 32,  e-post bjorn.garefelt@folkbildning.se
------------------------------------
Projektmedel till folkbildningsorganisationer fördelade av Kommittén för distansutbildningscentrum
-----------------------------------
Kommittén för distansutbildningscentrum fattade vid sammanträde den 16 juni 1999 beslut att bevilja projektmedel till folkbildningsorganisationer inom områdena Utveckling av lärcentra samt Samverkan mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare (se bilaga).
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB