Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


ett reformerat studiestödssystem
Publicerad: 1999-09-29

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Nytt studiestödssystem.pdf 28Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-09-28
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post:   lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Propositionen
Ett reformerat studiestödssystem
-------------------------
Regeringen lämnade i gÃ¥r propositionen Ett reformerat studiestödsystem (prop. 1999/2000:10)  med förslag om de förändringar som skall träda i kraft den 1 juli Ã¥r 2001.

För kännedom översändes en promemoria som relativt utförligt beskriver regeringens förslag samt avslutas med en kortare kommentar.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 eller 4.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB