Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningsrådets beredningsgrupper
Publicerad: 1999-09-30
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-09-30
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Folkbildningsrådets beredningsgrupper
-----------------------------------

Styrelsen för Folkbildningsrådet har tidigare fattat beslut om att förändra sina arbetsformer vad gäller beredningen av de frågor som styrelsen behandlar. De tidigare permanenta beredningarna (folkhögskole-, FoU- och studieförbundsberedningarna) ersätts vid behov därav av mer tidsbegränsade beredningsgrupper för utredningar och förslag till styrelsen i specifika ärenden och arbetsområden.

Mot denna bakgrund har styrelsen inrättat en beredningsgrupp för IT-strategiska frågor samt en beredningsgrupp för översyn av fördelningskriterierna för statsbidragen till studieförbunden. Dessutom fortsätter under hösten den tidigare utsedda arbetsgruppen kring frågan om statsbidrag till ev. nya folkhögskolor. De till kansliet knutna rådgivande grupperna för internationella frågor och Folkhögskolornas informationstjänst fullföljer sitt mandat året ut.

Till nya beredningsgrupper har utsetts:

Beredningsgrupp för IT-strategiska frågor
Ordförande   Bo Toresson
Ledamöter    Behnn Edvinsson,Tage Johansson, Kent Jonelind, Jan Lundeen, Britten MÃ¥nsson-Wallin och Ingegerd Sahlström.

Beredningsgrupp för översyn av fördelningskriterierna för statsbidragen till studieförbunden
Ordförande   Karin Perers
Ledamöter    Alf Bergqvist, Karl-Arne Eriksson, Per Forsell, Göran Lind, Leif Linde och Ingvar Torkelsson.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB