Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Studiestödsenkät
Publicerad: 1999-09-30

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
UBS-enkat.pdf 20Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-09-30
Information från Signild Håkansson
tel. 08-412 48 04  e-postn signild.hakanssonn@folkbildning.se
------------------------------------
Studiestödsenkät
-----------------------------------

Folkbildningsrådet och FIN (Folkhögskolornas informationstjänst) har genomfört en snabbenkät till folkhögskolorna för att få en bild av hur främst ettårsbegränsningen av det särskilda utbildningsbidraget, UBS, påverkat skolornas rekrytering. 120 skolor har svarat och det är helt klart att många kursdeltagare avbrutit sin utbildning pga att UBS nu inte är tvåårigt. Skolorna rapporterar också att många nya deltagare tackat nej till sin plats pga att UBS inte beviljats alls. Se bifogad enkätsammanställning.
Signild HÃ¥kansson
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB