Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projektmedel IT-stödd verksamhet
Publicerad: 1999-09-30

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Blankett_IT-proj.KKS.pdf 46Kb
Blankett_IT-proj.KKS_6.doc 72Kb
Blankett_IT-proj.KKS.rtf 263Kb
Blankett_IT-proj.KKS.doc 67Kb
Ny_inbjudanKKS99.pdf 45Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-09-30
Information från Björn Garefelt
tel. 0612-71 91 32  e-post bjorn.garefelt@folkbildning.se
------------------------------------
Ny inbjudan att söka projektmedel
för IT-stödd folkbildningsverksamhet
perioden 2000-2001
-----------------------------------

Under våren 1999 gjordes en projektinbjudan inom ramen för det avtal som KK-stiftelsen träffat med Folkbildningsrådet, som resulterade i att ett sjuttiotal organisationer inom folkbildningen beviljats medel för olika projekt som startas under hösten. Folkbildningsrådets styrelse beslutade i juni att inte fördela hela det tillgängliga projektbeloppet vid detta tillfälle utan i stället ge tillfälle till en ny ansökningsomgång.

Det projektområde som är aktuellt för nya ansökningar är IT-stöd i folkbildningsverksamheten.

Det är möjligt att inkomma med både nya ansökningar och tidigare inlämnade ansökningar i reviderad och bearbetad form.

Se vidare bifogade "Ny_inbjudan...".

Ansökan sker på särskild ansökningsblankett, som bifogas i några olika digitala format. OBS den blankett-version vars filnamn slutar på .pdf kan bara läsas, inte redigeras. Den bifogas för att man ska kunna se hur blanketten är uppbyggd om man har svårigheter att öppna någon av de andra blankett-versionerna, de som är till för att fyllas i (meddela i så fall tore.persson@folkbildning.se).

Projektansökningar ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast måndagen den 15 november 1999.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB